Ble oppsagt – fikk tilbake jobben i retten

Da oppdrettsbedriften vokste og ledelsen ville profesjonalisere virksomheten, ble det strid om hvorvidt to ansatte skulle få beholde sine tidligere, frie roller.

Mye uklarheter: Tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen og meddommerne kom fram til at de ansatte sjøl måtte ta noe av ansvaret for uklarheten som hadde vært i saka, og fikk dermed ingen erstatning. Bildet er tatt tidligere.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Nå har partene fått arbeidsrettssaka avgjort av Romsdal tingrett.