Sjå konklusjonen her - og kva Helse MR-sjef Bakke meiner

No er det klart - forslaget til ny modell for inntektsfordeling i Helse Midt-Noreg

Konklusjon: Ein skal legge til grunn samme prinsippa som i Magnussen 2-modellen. I tillegg blir det foreslått at St. Olavs hospital få eit eige regionssjukehustilskot, som er meint å kompensere for kostnadar som modellen ikkje fangar opp.

Øyvind Bakke, adm.dir. i Helse Møre og Romsdal, stiller seg bak forslaget til ny modell for inntektsfordeling i Midt-Norge, saman med dei andre direktørane i styringsgruppa.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Både Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal la torsdag ut nyheita om at forslaget til ny fordeling av sjukehuskroner mellom dei tre helseføretaka i Midt-Norge no er klart.