Ekspertutredning vil legge ned Hustad fengsel. Regjeringen sier nei

Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for fengslene i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Den konkluderer blant annet med å legge ned Hustad fengsel.

SKAL BESTÅ: Hustad fengsel er ett av ti fengsler som var foreslått nedlagt og erstattet med tre store nybygg. Dette ønsker ikke regjeringen å gå videre med.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Det kommer fram i rapporten som ble offentliggjort denne uka. Konseptvalgutredningen ble utført med bistand fra Dovre Group Consulting AS, og anbefaler å erstatte dagens ti fengsler i de tre fylkene med tre helt nye og store fengselsbygg, lokalisert til Ålesund, Bergen og Stavanger.