– Mens noen nesten ikke merker det, kan andre bli psykotiske

Både ungdom og foreldre trenger mer kunnskap om MDMA/ecstasy, sier tjenesten for psykisk helse og rus i Molde kommune.

Tar stor risiko: – Man kan lese om MDMA på nettet, men der finnes det alltids noe som bekrefter det man ønsker å finne. Ja, det er en risiko med alkohol også, men risikoen ved å ta MDMA er faktisk veldig mye større, sier avdelingsleder Jannie Gjøvad Rasmussen og utekontakt Andreas Henriksen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Ungdom i dag har en mer liberal holdning til narkotika, spesielt cannabis. Det ser vi også i den økte bruken av MDMA, sier avdelingsleder Jannie Gjøvad Rasmussen i avdeling for Forebygging og tidlig innsats i Molde kommune.