Leder Anja Solvik og høgskolelektor Ingrid Uthaug i Bunadsgeriljaen:

Mener eget bidrag hever kvaliteten på rapporten de sjøl bestilte

Anja Solvik: – Vi ønsker det beste tilbudet for fødende i området, og har bidratt med vår kunnskap og informasjon til analysen.

MEDFORFATTERE: T.v. leder Anja Cecilie Solvik, t.h. høgskolelektor Ingrid Uthaug, begge medforfattere på rapporten Bunadsgeriljaen bestilte fra Kommunekonsult.   Foto: Odd Inge Teige og Bunadsgeriljaen

Nyheter

Anja Solvik er en av to frontfigurer i Bunadsgeriljaen som står listet blant de fem forfatterne av rapporten om to versus ett sjukehus på Nordmøre og i Romsdal.