Ikke nok å anta eller tro at det er fri bane når man rygger, sier tingretten

Brøytesjåføren må i fengsel

Skal du rygge, er det ikke nok å anta eller tro at det er fri bane. Du må forvisse deg om at det ikke kan oppstå fare eller skade, slår Romsdal tingrett fast. En 29 år gammel brøytesjåfør må sone 30 dager i fengsel etter ei dødsulykke på Åndalsnes.

Strenge krav til føreren: Den som rygger, må være særlig aktsom for å forvisse seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade, slår Romsdal tingrett fast i dommen mot en 29 år gammel brøytesjåfør i Rauma. Etter dødsulykka i januar 2019 må sjåføren i fengsel.   Foto: Ragnhild Bakke

Nyheter

ÅNDALSNES: Dommen mot den 29 år gamle brøytesjåføren som sto tiltalt for å ha vært uaktsom slik at han rygget hjullasteren over ei 85 år gammel kvinne på plassen utafor Vangstun på Åndalsnes 18. januar 2019, understreker det store ansvaret en sjåfør har når man rygger. Romsdal tingrett har dømt brøytesjåføren til fengselsstraff i 30 dager.