Romsdal parkeres av Ålesund

Hvem får folketallsvekst og hvem blir tapere de neste 30 åra?

Hvem er mest attraktiv? Ålesund og Molde konkurrerer om å trekke til seg flere innbyggere i åra som kommer. Statistisk sentralbyrås beregninger viser at Eva Vinje Aurdal og Ålesund får langt sterkere folketallsvekst enn Molde og ordfører Torgeir Dahl.   Foto: RICHARD NERGAARD 

Nyheter

Storkommunen Ålesund kommer til å gruse både Molde og Kristiansund de kommende åra i konkurransen om å få flere innbyggere. Ålesund kan øke folketallet med 7.600 fram til 2050, mens Romsdals-regionen samlet får en vekst på 1.741 personer.