Nordmøre og Romsdal trenger 44 nye brannkonstabler

Det melder Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR) på sine hjemmesider.
Nyheter

NORBR skal ansette 44 nye brannkonstabler i deltidsstillinger ved ulike brannstasjoner og branndepot i sitt ansvarsområde.

Ved enkelte stasjoner skal den lokale beredskapen styrkes ved å øke antallet deltidsstillinger, mens det andre steder er folk som går av med pensjon og må erstattes. Det skriver NORBR på sine hjemmesider.

– I analysene som ble utført i forbindelse med opprettelsen av det nye brannvernsamarbeidet NORBR så vi et behov for å øke bemanningen ved enkelte av stasjonene. Dette er for å sikre at det er nok folk som stiller ved akutte hendelser, og for å sørge for at vi blant annet har nok sjåfører. Vi trenger også hjelpemannskaper ved våre branndepot, inkludert depotet som er planlagt re-etablert ved Gjøra i Sunndal, sier Frode Drågen Myhre, seksjonsleder deltid NORBR.

Det skal ansettes brannkonstabler ved elleve brannstasjoner.

– Vi søker etter løsningsorienterte folk som er engasjert i eget lokalmiljø. Som brannkonstabel eller hjelpemannskap er man en viktig del av den lokale beredskapen i egen kommune ved brann og ulykker. Det er ikke så ofte vi lyser ut etter så mange på en gang, men vi håper at vi får mange kvalifiserte kvinner og menn på søkerlisten. Vi ønsker variasjon og mangfold blant våre ansatte og oppfordrer derfor kvinner til å søke, sier Myhre.

Det skal ansettes brannkonstabler/hjelpemannskaper ved følgende lokasjoner:

Eikesdal branndepot
Gjøra branndepot
Verma branndepot
Vistdal branndepot

Aukra brannstasjon
Angvik brannstasjon
Batnfjord brannstasjon
Eidsvåg brannstasjon
Eresfjord brannstasjon
Midsund brannstasjon
Måndalen brannstasjon
Straumsnes brannstasjon
Sunndal brannstasjon
Tingvoll brannstasjon
Åfarnes brannstasjo