Molde og Rauma de eneste med nedgang i folketallet i sommer

Flyttestrøm ut fra Molde

Molde fortsetter å miste innbyggere. Siden nyttår har folketallet i storkommunen Molde gått ned med 87 personer. – Jeg tror koronaen med mange permitteringer er en del av forklaringa, sier ordfører Torgeir Dahl.

Utflytting bekymrer Molde: – Når Molde har netto utflytting, tror jeg noe av grunnen er at mange har blitt permittert fra jobbene sine under koronatida, sier ordfører Torgeir Dahl.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: Molde mister voksne innbyggere. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at tendensen er den samme fra 1. april til 1. juli som i starten av året: Molde har fødselsoverskudd, men antall utflyttinger er høyere. Siste kvartal sank folketallet i Molde med 40 personer. Tar vi med at folketallet sank med 47 personer de tre første månedene i år, har Molde i dag 87 færre innbyggere enn ved starten av året. Folketallet i storkommunen etter sammenslåingen mellom Molde, Nesset og Midsund er nå 31.880 personer.