Det planlagte biogassanlegget i Hustadvika:

Ikke sikkert det blir plassert i Harøysundet

Da Hustadvika Biokraft AS søkte om å etablere biogassanlegg, reagerte beboerne i området. Nå blir de kanskje hørt.

VESTADVÅGEN: Her er området hvor biogassanlegget først var tenkt.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Tidligere i juli ble det kjent at Hustadvika Biokraft AS søkte om tillatelse til å produsere biogass i Vestadvågen i Hustadvika kommune. I søknaden beskrev de at de skulle lage biogass av husdyrgjødsel fra lokale bønder og fiskeslam fra Salmon Evolution. Biogassen skulle fungere som en erstatning for fossilt drivstoff.