Bonde taper rundt 90.000 kroner hvert år – hjortedyr spiser opp store mengder av avlingen

Hjorteplage gir økonomisk tap

Hjortestammen i Hustadvika ser ut til å øke, men det skytes for få. Jan Ståle Haugnes på Skarset anslår 90.000 kroner i tap på oppspiste avlinger. Han mener fellingskvota er for liten.

STORE EKSTRAUTGIFTER: Jan Ståle Haugnes er gardbruker på Skarset. Han forteller at det går 70-80 hjort på eiendommen hans. De beiter ned avling til en anslått verdi på 90.000 kroner. Han skulle gjerne sett at fellingskvota var høgere.  Foto: RIGMOR SJAASTAD HAGEN

Nyheter

– Jeg har 70-80 hjort som vandrer rundt på eiendommen min og forsyner seg av avlingen. Avlingstapet har vært oppe i 15-20 prosent, sier Jan Ståle Haugnes, som er gardbruker på Skarset.