Torgeir Dahl (H) ut mot SVs Bjørn Jacobsen

– Ja, det er en alvorlig anklage, men jeg mener jeg har god bakgrunn for det

Ordfører Torgeir Dahl (H) mener vedtaket Molde kommunestyre gjorde i saken om deponi 2 på Raudsand er ulovlig. Han hevder at forslagsstiller Bjørn Jacobsen visste at forslaget han fremmet, var ulovlig.

Alvorlig: Torgeir Dahl (H) mener at Bjørn Jacobsen visste at forslag som var fremmet, var ulovlige. Det ser ordføreren alvorlig på.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I et leserinnlegg stiller ordfører Torgeir Dahl (H) spørsmål om norsk lov gjelder for Molde SV. I innlegget tar ordføreren spesielt for seg SVs kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsens rolle i deponisaken på Raudsand. Dahl mener Jacobsen fremmet et ulovlig forslag for kommunestyret den 18. juni.