Nå er kommunedelplanen for E39 Julbøen-Molde ute på høring

To av tre alternativer for E39 Julbøen-Molde innebærer en ny vegstrekning i skogsområdet.

Veg i dagen? Bildet viser en av tre alternativer, den «rosa veglinjen» fra Mordalen til Haukabøen.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Førstegangsbehandlingen av kommunedelplanen for E39 Julbøen-Molde er lagt ut på offentlig høring på Molde kommunes nettsider fra 7. juli til 25. august 2020.