Aukra-ferga var innstilt – igjen

Nyheter

Fjord 1 meldte torsdag klokka 18.34 at sambandet mellom Aukra og Hollingsholmen var innstilt inntil videre. Årsaken var et teknisk problem på ferga, opplyser operativ leder for sambandet, Simen Reksten Solheim.

– Det er vanskelig å si når ferga vil være tilbake i drift. Feilen har nylig oppstått og vi er i ferd med å feilsøke, sa han til Rbnett klokka 19.05.

Reksten Solheim sa også at de ikke har noen reserveferge som kan gå inn i sambandet på kort varsel, og at de derfor skal løse de trafikale utfordringene med å sende Otrøy-ferga inn i et trekantsamband inntil videre. Dette startet opp en times tid etter at problemene oppsto, og påvirket følgelig rutetidene på begge sambandene.

Klokka 20.35 meldte så Fjord 1 at trekantsambandet opphørte. Problemene med Aukra-ferga var ordnet. Det ble dermed normal drift i sambandet Aukra – Hollingsholm fra klokka 20.45, og tilsvarende for Solholmen – Mordalsvågen fra klokka 21.10.