Skal kartlegge leveområdene:

Sjøørreten sliter

Kun èn av 60 ørretbestander i Møre og Romsdal ble vurdert til å ha god tilstand i 2019.

Ikke bra nok: Sjøørretbestandene i Møre og Romsdal lever under dårlige kår. Bildet av Nåsvassdraget på Eide er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Jan Inge Tomren

Nyheter

Det viser en rapport gjort av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.