Høgskolen i Molde får millioner til å oppgradere bygg og lokaler

Regjeringen legger 100 millioner kroner ekstra i potten til å oppgradere og tilpasse universitets- og høyskolelokaler til nye undervisningsformer. 11 universiteter og høgskoler får støtte.

Høgskolen i Molde får 8,5 millioner til å oppgradere arealer som drives av studentene selv  Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

Det skriver stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg i Utdannings- og forskningskomitéen i en pressemelding.