Ny nøkkel kan gi Helse MR 200 mill. ekstra årlig:

Har helseforetaket fått 200 millioner for lite i flere år? Nei, mener professor

Men Helse Møre og Romsdal har fått mindre penger ut fra én faktor - fordi St. Olavs og Helse Nord-Trøndelag ligger lenger nord.

UNDERSKUDD DEKKES IKKE: – Det er ingen praksis med å dekke oppståtte underskudd, uansett årsak, sier Terje P. Hagen. Han er professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.  Foto: Øystein Horgmo, UiO

Det er ingen nasjonale krav om å gjennomføre fordelingsnøkkelen i den nasjonale modellen også innad i regionene.

Terje P. Hagen
Nyheter

Rundt 200 millioner kroner mer – hvert år. Det kan Helse Møre og Romsdal få når ny modell for fordeling av inntektene innad i Midt-Norge vedtas i desember. En arbeidsgruppe i Midt-Norge jobber med saken, som følge av den nye fordelingsnøkkelen mellom helseregionene i Norge som Magnussen 2-utvalget la fram før nyttår.