Seks av åtte Høyre-kvinner på stortingslista fra Møre og Romsdal sier nei til gjenvalg:

Men mennene vil fortsette

Før nominasjonskampen foran stortingsvalget neste år er kommet skikkelig i gang, har seks av de åtte kvinnene som sto på Høyre-lista i 2017 sagt nei til å fortsette.

Blir med videre: Britt Janne Tennøy er en av to kvinner på lista fra 2017 som sier ja til å stå på lista til valget i 2021. Her sammen med Helge Orten - som også ønsker å stille på nytt - på valgstand i Molde.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

MOLDE: De to som har sagt ja til å fortsette er Britt Janne Tennøy fra Molde og Monica Molvær fra Ålesund, nummer fem og sju på lista. Men mennene vil fortsette, alle sju på lista fra 2017 har sagt ja til å stille på igjen.