Sigurd Torvik Heian:

– Omstillinga i helseforetaket må fortsette, vi har en god retning nå

Omstillinga i Helse Møre og Romsdal må fortsette, uavhengig av om inntektene kan øke med 200 millioner kroner.

MYE Å BRUKE PENGENE PÅ: – En del av motivasjonen for omstillinga vi gjør nå, er å få råd til oppgraderingene som kreves på utstyr og bygninger for å møte framtida, sier Sigurd Torvik Heian. Han er overlege i Molde og ansattrepresentant i styret i helseforetaket. Bildet er tatt tidligere.   Foto: MARIT HEIENE

– Det siste året føler jeg vi har fått til en del ting i Helse Møre og Romsdal. Det handler ikke bare om penger, men om bedre pasientbehandling og modernisering av drifta.

Sigurd Torvik Heian
Nyheter

Det mener Sigurd Torvik Heian, legetillitsvalgt i helseforetakets styre og overlege på Molde sjukehus.