Få P-plasser ved nye Idrettens hus

Flere må sykle hit – nesten 10.000 bor innen ti minutts sykkelavstand

Det blir trangt rundt nye Idrettens hus. Nå ber Molde kommune om innspill for å gjøre trafikkflyten bedre for både mjuke og «harde» trafikanter.

Lager modell av trafikken: Ved å mate postnummer for bosted og treningstider til medlemmer av de store klubbene som skal bruke Idrettens hus, kan trafikken til og fra Idrettens hus vises i en digital simulator. Et interaktivt kart over området blir lagt ut på kommunens nettsider for at alle innbyggere skal kunne skrive inn sine forslag til bedringer.  Foto: Illustrasjon: Inventas/Synne Litlere

Nyheter

I høst åpner nye Idrettens hus i Molde idrettspark.