Skal Nye Veier AS få bygge ny E136 fra Ålesund til Bjorli?

– Ser på det som en kjemperisiko for Romsdalen

– Dette er ei prinsippsak for Senterpartiet. Får Nye Veier oppdraget med å bygge E136 fra Ålesund til Innlandet grense, ser jeg på det som en kjemperisiko for vegbyggingen gjennom Romsdalen, sier lederen i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim, til Romsdals Budstikke.

Ny veg gjennom Romsdalen: Den smale undergangen der E136 går under Raumabanen ved Skirimoen i Romsdalen, brukes ofte som illustrasjon på hvor mye det haster med å bygge ny veg gjennom dalen. Hvem skal ha ansvaret for byggingen; Statens vegvesen eller Nye Veier AS?   Foto: EIRIK HEEN

Nyheter

– Hva er risikoen dersom Nye Veier får tildelt oppgaven med å bygge E136?