Tre alternativ til ny vegtrasé:

Slik ser Vegvesenet for seg ny E39 fra Fuglset til Julbøen

Første behandling av vegtraseen fra Julbøen til Molde gjøres tirsdag. Det er tre ulike alternativ å velge i – i tillegg til dagens vegnett.

Veg i dagen? Bildet viser tenkt rosa veglinje fra Mordalen til Haukabøen.  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen har nå utarbeidet forslag til kommunedelplan for strekningen mellom Julbøen og Molde sentrum ved Bolsønesområdet. Tirsdag skal Hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) avgjøre om forslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring.