Vestnes flyttar kommunestyremøte til Idahall

Vestnes gjekk i minus

Vestnes kommune fekk i fjor eit netto driftsresultat på minus 5,7 millionar kroner. Året før gjekk kommunen med sju millionar i overskot.

Storinvestering: Investeringa i det nye helsehuset Stella Maris fører til kraftig auke i kapitalutgiftene til Vestnes kommune, som går inn med 233,8 millionar kroner av ein samla kostnad på 436 millionar.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

VESTNES: Torsdag får Vestnes kommunestyre lagt fram årsrapporten for 2019 frå administrasjonssjefen. Møtet er lagt til kulturhuset Idahall i Tomrefjord av plassomsyn.