Gammel bru begrenser anleggsmaskiner når sjukehuset bygges

Den 50 år gamle Oppdølsbrua takler ikke hvilke som helst anleggsmaskiner og deler som sjukehusbyggerne ideelt sett ville brukt ved byggestart til høsten. Prosjektdirektøren forsikrer at dette ikke vil forsinke arbeidet.

Dagens Oppdølsbru setter grenser for vekt og bredde på maskiner og deler til sjukehusbygginga. – Vekt kan vi fordele på aksler og lengde, dette har Skanska med i sine planer, sier Knut Ragnar Heimdal.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

På et tidligere styremøte i helseforetaket ble det sagt at entreprenør Skanska krever ny vegbru før de kan starte å bygge akuttsjukehuset på Hjelset til høsten. På det siste styremøtet kom det imidlertid fram at ny bru over Oppdølselva vil stå ferdig først vinteren 20/21.