Prognose: Merforbruk på nær 33 mill. kr

Økonomialarm for skolene, Nav og Moldebadet

Årsprognosen tilsier overforbruk på nær 33 mill. kr – politikerne ønsker å delta mer i styringa.

Kommunalsjef Oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune, Ann-Mari Abelvik. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: – Situasjonen er svært alvorlig. Det var krevende før korona, og det har ikke blitt bedre. Det sa kommunalsjef for Oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune, Ann-Mari Abelvik, da hun presenterte kommunaldirektørens rapport om den økonomiske situasjonen for politikerne i fagutvalget denne uka.