- Heller kortare og fleire møte, enn kutt i taletid

KrF og SV avviser kutt i taletid, fryktar for mindre grundig saksbehandling og for demokratiet.

Svein Atle Roseth fra Nesset   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Det er krevjande. I møte som dette er det stor fare for at sakene mot slutten av møtet vert mindre grundig behandla. Kanskje er det også nokon som trekker seg, når ein får berre 2 minutt.