Investerer 7,5 millioner mer i oppdretts-forskning

Stasjonen på Sunndalsøra er Nofimas spydspiss for forskning på lukka og halvlukka oppdrettsanlegg.

Synnøve Helland leder stasjonen på Sunndalsøra, Nofimas spydspiss for forskning på resirkuleringsanlegg - også kalt RAS-anlegg.   Foto: Terje Aamodt

Nyheter

Det er Nofima som nå styrker arbeidet med å bygge ut og videreutvikle forskningsstasjonen på Sunndalsøra, etter at styret nylig vedtok en ytterligere investering på 7,5 millioner. Dermed blir årets investeringer på 16,5 millioner kroner. Møre og Romsdal fylkeskommune bidrar med tre millioner. Det opplyser Nofima i en pressemelding.

Nofima er et matforskningsinstitutt som forsker på og utvikler akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Staten eier knappe 57 prosent. Akvainvest Møre og Romsdal eier 10 prosent. Selskapet består av de tidligere forskningsinstituttene Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv.

Spydspiss for forskning på lukka anlegg

I meldinga skriver Nofima at stasjonen på Sunndalsøra er deres spydspiss innenfor forskning på oppdrett i lukka og halvlukka anlegg. De opplyser at det allerede i 2006 ble besluttet å satse på Norges første store forskningshall innenfor resirkuleringsanlegg, eller RAS som det heter innenfor oppdrettsnæringen. Nå skal Nofima bygge 20 såkalte «singel-RAS».

- I Nofima skal vi alltid være i forskningsfront på resirkuleringssystemer. Næringen investerer milliarder i forskjellige resirkuleringssystemer, og da må vi som forskningsinstitutt ha den nødvendige infrastrukturen slik at vår forskning er relevant, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima i meldinga.

Skal stå ferdig neste sommer

Han legger til at forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra er viktig for at Nofima skal være i forskningsfronten.

Behovet for forskning på resirkuleringsanlegg er særlig relevant i arbeidet innen fôr og ernæring.

- Løsningen er at hvert kar etableres med et eget RAS-system, såkalt «single-RAS», sier Synnøve Helland. Hun leder stasjonen på Sunndalsøra.

Går alt etter planen skal utbyggingen og ombyggingen stå ferdig neste sommer.

Fullbooket to år framover

Nofima opplever stor pågang for å utføre prosjekt med RAS som forsøksverktøy. Alle RAS-fasilitetene ved stasjonen på Sunndalsøra er derfor booket til og med første halvår 2022.

Nofima leder CtrlAqua, som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på resirkuleringsanlegg (RAS). Senteret har åtte års varighet (2015- 2023), og er Nofimas største enkeltprosjekt.

I siste tildeling av forskningsmidler i Forskningsrådet, fikk Nofima innvilget to prosjekt på totalt 20 millioner kroner for kunnskapsbygging om produksjon av fisk i RAS-system.