Har fått tilbud på bruene til sjukehusområdet

En samlet kontrakt for begge bruene planlegges inngått i første halvdel av juni.

De to nye bruene er merket i rødt: Den oppe til høygre er vegbru med gang- og sykkelveg, den andre er en ren gang- og sykkelveg.   Foto: HMR

Nyheter

Helse Møre og Romsdal har nå fått inn tilbud på bygging av de to bruene som skal på plass over Oppdølselva inn til sjukehusområdet på Hjelset. Det kom fram på siste styremøte i helseforetaket.