Romsdal regionråd og NHO med felles utspill: – Skuffet over nedprioriteringen av Møreaksen

ROR og NHO reagerer på fylkeskommunedirektørens innstilling til prioriteringsliste i neste NTP.

MØREAKSEN: «NHO er spesielt skuffet over fylkeskommunedirektørens nedprioritering av verdiskapingsaksen E39 Møreaksen», heter det i pressemeldinga fra ROR og NHO. 

Nyheter

NHO Møre og Romsdal, Romsdal regionråd (ROR) og Sunnmøre regionråd (SR) har tidligere gått sammen for å gi innspill til rulleringen av Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.