Totalarealet for SNR nærmer seg kritisk nedre grense

Må kna 200 millioner til, for å komme i mål med nysjukehuset

- Dere har holdt det dere har lovet - å komme med bare gode nyheter om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Det sa styrelederen etter SNR-orienteringa på dagens møte. Men det er utfordringer.

- Får vi ikke til å kna prosjektet ned til ramma, må helseforetaket gå i dialog med eieren, Helse Midt-Norge, om en større ramme, eller omarbeide prosjektet. I så fall er det sannsynlig at vi må gjøre endringer i kapasitet og i funksjoner, sier Johan Arnt Vatnan, leder i prosjektstyret for SNR, til Rbnett. Bildet er tatt tidligere.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

På hvert styremøte i Helse Møre og Romsdal forteller Johan Arnt Vatnan, leder i prosjektstyret for SNR på Hjelset, om status for arbeidet. Så også på onsdagens styremøte i Ålesund, med skype-overføring til presse.