Guttelvik vil prioritere vegprosjektet Årø-Lønset, men det kan ligge et stykke fram i tid

Mandag la fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik fram vegprosjekt han mener bør prioriteres inn i Nasjonal transportplan (NTP). Der var vegprosjektet Årø-Lønset nevnt.

Fylkeskommunedirektør: Ottar Brage Guttelvik.  Foto: FOTO: RICHARD NERGAARD

Nyheter

I 2015 utviklet Molde kommune en kommunedelplan for strekninga Strande – Aukra grense. I et notat skisserte Statens vegvesen tre alternativ for ny trasé for E39 mellom Årø og Lønset. Ett langs dagens trasé innover stranda, og to ulike i en øvre trasé oppe i og bak Årølia.