LEDER TORSDAG 16. APRIL 2020

Kortreist mat og matproduksjon

«Å støtte lokale produsenter og lokale arbeidsplasser er viktig nå.»

Reko-ring: Slik var det på parkeringsplassen ved Glamox i høst. Nå gjør smittevern at maten blir tilkjørt, men kortreist mat er populært. Foto: Anita Vingen 

Nyheter

Kortreist mat er veldig populært. Lokalaviser over hele landet kan fortelle om lokale matprodusenter som nå opplever mer etterspørsel, blant annet gjennom reko-ringene. Noe skyldes koronakrisa, men kortreiste gode matvarer har lenge vært en vinner. Småprodusenter med ferske egg, kjøtt, fiskemat, honning, salat og lefse er ettertraktet.

Reko står for «rettferdig konsum», grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Konseptet er salg av mat uten mellomledd. Produsenten får hele salgssummen. Reko-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig, som vil stimulere lokalmatproduksjonen i Norge.

Da Reko-ringen for alvor ble kjent i Molde på tampen av sommeren i fjor ble det raskt en stor suksess. Så populær at utsalgsstedet måtte flyttes til parkeringsplassen ved Glamox. I dag har Reko-ringen i Molde nærmere 7500 medlemmer – og over 60 produsenter. Som vi har fortalt tidligere i april har Reko-ringen organisert heimkjøring av matvarer i disse smittevernstider.

Norsk matvareprodusenter leverer kvalitet i verdensklasse. Det har vi visst lenge og populariteten har vokst over tid. I en krise er selvfølgelig den positive interessen og støtten til matvareprodusenter enda større i befolkningen. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ba i påska nordmenn velge norsk mat. Han vil ha en nasjonal dugnad for lokale arbeidsplasser under korona-krisen.

Oppfordringen om å støtte lokale produsenter og lokale arbeidsplasser er viktig nå. Lokal mat direkte heim fra produsent eller servert på lokale spisesteder håper vi får et stort oppsving.

Debatten om sjølforsyning er et naturlig resultat av den krisa verden befinner seg i. Vi skal likevel ikke glemme at handel med matvarer over landegrensene er fortsatt viktig og bra for Norge. 95 prosent av all sjømat produsert i Norge har vanligvis gått til eksport. Fiskeri og havbruk kan være av næringene som klarer seg i koronakrisa. Men det er avhengige av at handelen over landegrensene går så normalt som mulig. Vi skal være stolt over at norskprodusert sjømat metter mange i verden.