– Ikke realistisk å kunne rassikre i år

Fylkesvarordfører og leder i Ap Rauma, Per Vidar Kjølmoen, liker godt utspillet om rask rassikring av Trollstigen, men tror ikke prosjektet er kommet langt nok.

Vil påvirke: – Jeg jobber dag og natt for å få rassikringsprosjektet i Trollstigen, tilbake på topp av prioriteringslista til fylket. Men å få satt i gang arbeidet i år, tror jeg ikke er realistisk, sier Per- Vidar Kjølmoen, fylkespolitiker og leder i Ap Rauma.     Foto: FOTO: EVY KAVLI

Nyheter

(Åndalsnes Avis) – Det er et problem med utspillet til ordfører Yvonne Wold. Rassikringsprosjektet i Trollstigen er ikke ferdig utredet, og så langt vet man ikke om det blir alternativ A, sikring i dagen, eller Alternativ B, tunnelløsning. Blir det tunnel, må det reguleres. Velger man alternativ A, står blant annet prosjekteringen igjen, sier Kjølmoen.