Nye sjukehustegninger – mener rimeligere løsning er en forbedring

Usikker på om de klarer å gjøre sjukehuset billig nok

De får inn alle funksjoner og mener løsninga er en forbedring: Men, sier Vatnan: - Det er for tidlig å konkludere med at vi kommer ned dit vi skal i kostnader. Vi ligger allerede langt under kostnaden for andre sjukehusprosjekt i Norge.

RYKFERSK ILLUSTRASJON: Denne illustrasjonen ble først ferdig torsdag, dagen etter styremøtet der Johan Arnt Vatnan la fram nye tegninger av SNR Hjelset. Den lave og den høye bygningskroppen til høyre planlegges for tung behandling, den høye i midten for lett behandling, og den lave delen til venstre er for psykiatri. De øverste etasjene er sengeposter, som får god utsikt.   Foto: HELSE MØRE OG ROMSDAL

Nyheter

- Det har absolutt kommet endringer i tegningene siden sist, vi er fastere i formen nå. Så langt har vi fått plass til alle vedtatte funksjoner, det tar vi som en meget positiv utvikling.