To tredel av drosjesjåførene permittert etter at korona-tiltakene trådte i kraft

– Vi har hatt 80 prosent nedgang i kjøringa

– Vi må prioritere de mest sårbare passasjerene - men alle skal fortsatt få drosje, lover daglig leder i Molde taxi.

Korona-rituale: Hans Vestneshagen desinfiserer grundig hver gang han har hatt passasjerer i drosjen.  Foto: Torill Skuseth

Nyheter

– Vi har delt opp styrken i to, og kjører med halv styrke annen hver dag. På kveld og natt har vi bare to biler fast nå, sier Hans Vestneshagen, daglig leder i Molde taxi. Han forteller at leiesjåfører er permitterte og at det nå nesten bare er løyvehaverne som kjører.