Lokale helter får ros på Stortinget

Den frivillige innsatsen under Viking Sky-redningen får sterk anerkjennelse fra en enstemmig næringskomite på Stortinget.

Den frivillige innsatsen under Viking Sky- hendelsen får stor anerkjennelse i ny Stortingsmelding. Steinar Reiten (KrF) har vært ordfører i saken. .Her med Hustadvika kommune i bakgrunnen.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Næringskomiteens innstilling til Stortingsmeldingen «Samhandling for betre sjøtryggleik» ble klar rett før helgen. Meldingen, som er kalt Sjøsikkerhetsmeldingen, tar for seg sjøsikkerhet i norske farvann generelt og er ikke laget spesielt med tanke på Viking Sky-hendelsen. Likevel blir den lokale innsatsen under den dramatiske redningsaksjonen utenfor Hustadvika for ett år siden viet stor oppmerksomhet: