– Reknar med politisk spel om deponiavgjerd

Geir Sørensen i Stena Recycling etter møte med klimaminister Rotevatn om status for Raudsand-alternativet.

Status: Tiltakshavar oppdaterte ministeren om status for prosjektet i Bergmesteren på Raudsand.  Foto: Øyvind Leren

Nyheter

– Eit ryddig og bra møte, der vi gikk gjennom prosjektet frå A til Å, særleg tilpassa at statsråden er ny og ikkje kjenner prosjektet frå før, oppsummerer Geir Sørensen i Stena Recycling, etter møtet der klimaminister Sveinung Rotevatn fekk orientering om deponiplanen på Raudsand.