Har bestilt ny deponivurdering for Brevik

To direktorat skal vurdere muleg samdrift av deponi og gruvedrift i Dalen gruver i Brevik.

Tunge kjøretøy dypt inne kalkgruven til sementprodusenten Norcem i Brevik. Illustrasjonsfoto  Foto: Heiko Junge

Nyheter

Det er Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet som har fått i oppdrag å gjennomføre vurdering av om samdrift mellom deponi for farleg avfall og fortsatt kalkutvinning i Dalen gruver i Brevik, er mogleg og forsvarlig.