Nye Veier ønsker lokale vegprosjekt

Til arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022 til 2033 foreslår Nye Veier 18 nye strekninger lagt til selskapets portefølje. Blant dem er E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) og E136 Vestnes-Dombås.

I 2015 var lokale politikere på befaring på Eksportvegen gjennom Romsdalen, E136. Fra venstre ordfører Lars Olav Hustad, stortingsrepresentant Helge Orten, Torill Eidsheim og fylkespolitiker Charles Tøsse. Nå ønsker Nye Veier både dette prosjektet samt Møreaksen i sin portefølje.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

– Nye Veier foreslår disse strekningene med utgangspunkt i analyser av hele riksveinettet. Strekningene vi foreslår til utvidelse av vår portefølje har høy risiko for ulykker, dårlig fremkommelighet og lave hastigheter. Dette er strekninger hvor nye vei vil gi stor nytte for de som bruker dem, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.