Ber om 20 respiratorer, vil 4-doble intensiv-senger

Helse Møre og Romsdal har meldt sine behov til Helse Midt - men vet ikke ennå om de lar seg oppfylle.

HAR 30, VIL HA FLERE: - Det finnes i dag til sammen om lag 30 respiratorer ved sjukehusa i fylket, sier fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal. Nå vil de bestille 20 ekstra.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

Helse Midt-Norge har gjort en kartlegging der de ønsket å avklare helseforetakenes behov for utstyr, bemanning og annen kapasitet under koronautbruddet.