LEDER FREDAG 13. MARS

En tid for å stå sammen

Innførte tiltak: Statsminister Erna Solberg var klar i sin melding til nasjonale i går. Nå må alle ta del i dugnaden for å stoppe smittespredningen.   Foto: NTB/Scanpix

Nå er tida kommet for å stå sammen i en nasjonal dugnad.

Nyheter

Torsdag ble det slått alarm over hele landet. Alle skoler og barnehager stenges med øyeblikkelig virkning. Alle arrangement avlyses og idretten tar en pause. Det er dramatiske tiltak som iverksettes for å stoppe spredningen av koronaviruset. For noen kom avgjørelsen overraskende. For andre kom avgjørelsen langt på overtid. Frem til regjeringa handlet i går har det vært usikkerhet og opphetet debatt. Nå er tida kommet for å stå sammen i en stor nasjonal dugnad. Følg myndighetenes anbefalinger.

Tiltakene som ble innført i går er de mest inngripende som har blitt innført her i landet i fredstid. I de neste 14 dager skal Norge i praksis stenges ned. Det er dramatisk, men tiltakene som innføres er nødvendig. Dette er tiltak som innføres for å ta vare på alle i samfunnet. Vi har alle en plikt til å tenke på dem som er i risikogruppa. Tiltakene medfører store endringer i folks hverdag. For mange betyr det skuffelser. Ferieturer som blir kansellert, selskap som blir avlyst og viktige arbeidsprosesser som stopper opp. Det kan oppleves som urettferdig. Det er viktig alle etter beste evne rister eventuelle skuffelsen av seg. Nå er det viktigste å stå sammen, og gi sitt bidrag til at nasjonen kan møte de kommende utfordringene.

I flere uker har vi snakket om forebyggende tiltak. De skal følges. Vi skal ta vare på hverandre, men vi skal samtidig holde avstand. Det vil bli en utfordring for mange, men det skal være mulig å gjennomføre. Frykt og redsel er naturlige reaksjoner i en slik situasjon. Vi må gjøre vårt beste for å ta vare på hverandre. Det er viktig å støtte hverandre i en krevende tid. Samtidig må vi etter beste evne finne former som fungerer, både på arbeidsplassen og sosialt.

Tiltakene som nå er iverksatt vil få økonomiske konsekvenser for mange. Det vil bli behov for tiltak som kan rette på dette. Små og store virksomheter vil få store utfordringer som følge av tiltakene. Det er forståelig at regjeringa ikke har en ferdig tiltakspakke liggende. Det vil bli behov for tiltak, både undervegs og ikke minst når man ser omfanget.