Fritt fram for å kjøre taxi

Fra 1. juli blir begrensinga på antall drosjeløyver fjernet. Dermed kan alle som fyller visse krav få løyve og starte med å kjøre andre mot betaling når det passer.

KAPASITET: Hans Vestneshagen mener det er nok drosjeløyver i Molde, og tror ikke frislippet vil føre til at mange nye kommer til. Men piratkjøringen er et stort problem, understreker han.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Det er Stortinget som har vedtatt dette gjennom endringer i Yrkestransportloven. I tillegg til å oppheve maksimalt antall drosjeløyver i en kommune, er også plikten til å kjøre opphevet. I dag forplikter drosjeløyvet innehaverne til å være i beredskap 24 timer i døgnet.