Bobilpark på Livneset

Vestnes Energi AS søker Vestnes kommune om løyve til å bruke deler av området på Livneset til oppstillingsplass for bobiler.

Plass for bobilfolket: På dette området ønsker Vestnes Energi AS å legge til rette for bobilparkering, i samarbeid med Vestnes småbåtforening.   Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

VESTNES: Dette er tomta til det gamle kraftselskapet i Vestnes, seinere Vestnes Energi. Etter at administrasjonen ble flyttet til Ørskog, ble alle bygningene på området revet og området klargjort til storstilt boligutbygging.