«Notorisk bedrager» dømt til fengsel for å lure til seg Porsche

Omtales av tingretten som kriminell «gjenganger». Nå har mannen i 30-åra fått sin tidende dom.

IDØMTE FENGSEL: Tingrettsdommer Oddne Hansen og meddommerne endte til slutt på aktors straffepåstand, som var fengsel i 1 år og 2 måneder, hvor av 6 måneder gjøres betinget. I tillegg må mannen betale en bot på 10.000 kr og må vente i fem år før han kan ta sertifikatet på nytt.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: – Det kan trygt legges til grunn at tiltalte er en kriminell «gjenganger», som utsetter andre for straffbare handlinger som fører til skader, bryderi og økonomisk tap, slår Romsdal tingrett fast i dommen mot den aktive mannen i 30-åra.