Folkehelseinstituttet mener dødsraten for koronaviruset er feilaktig høy

Dødsraten for det nye koronaviruset kan være lavere enn de internasjonale tallene viser, mener Folkehelseinstituttet.
Nyheter

Internasjonalt opererer Verdens helseorganisasjon (WHO) med en dødsrate på rundt 3,4 prosent. Da har man tatt utgangspunkt i antall registrerte sykdomstilfeller og dødsfall.

Dødeligheten spriker mye fra land til land. I Italia, som er det europeiske landet med flest registrerte tilfeller, ligger dødeligheten på samme nivå – 3,4 prosent. Det er det samme som i Kina, mens i Iran er den på 15 prosent, skriver Nettavisen.

I Norge regner Folkehelseinstituttet med en dødelighet på 0,4 prosent. Vanlig influensavirus har til sammenligning en dødelighet på 0,1. Smittevernekspert og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier til Nettavisen at dødeligheten globalt sannsynligvis er langt lavere.

– Vår antakelse er under 1 prosent. Den viktigste feilkilden er nevneren: man har ikke oversikt over alle de milde tilfellene fordi de ikke er oppdaget, testet og registrert, sier han.

Dette fører til at nevneren blir kunstig lav, og dødeligheten dermed feilaktig høy, ifølge Aavitsland.