Her er tiltakene for å få ned ventetida i psykiatrien

Ventetidene i psykisk helse og rus er altfor lange i Møre og Romsdal. For å kutte ventetid, trengs psykologer - og nå skal de lokkes med video fra vårt naturskjønne fylke.

Styremøte HMR i Volda: Karl-Arne Remvik presenterer tiltak for å rekruttere psykologer til helseforetaket.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Videoen med unektelig lokkende bilder fra aktiviteter på fjord og i fjell, sommer og vinter, ble vist på styremøte i helseforetaket i Volda onsdag.