Unge politikere mer utsatt for hatefulle ytringer

Undersøkelse viser at mange gir seg eller vurderer å gi seg med politikk på grunn av hets og trusler.

SER PÅ LOVGIVNINGEN: Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, forteller at de nå kartlegger de juridiske rammene for blant annet hatefulle ytringer, for å se om det er behov for lovendringer.  Foto: ntb scanpix

Vi er bekymret for hvilke konsekvenser det kan ha for lokaldemokratiet framover

Nyheter

På oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS) gjorde IPSOS en undersøkelse i fjor rundt hat og trusler mot lokalpolitikere i Norge.