Rekordflo kan ramme ferjetrafikken

Den varslede rekordfloa mandag og tirsdag, kan komme til å ramme ferjetrafikken.

Fra stormfloa i Molde i 2008.  Foto: Kjell Herskedal / NTB Scanpix

Nyheter

Redningsledelsen i Møre og Romsdal har mandag morgen hatt et møte for å drøfte situasjonen og eventuelle tiltak som bør settes i verk.

– Med springflo på det nivået som er varslet, kan vi risikerer at ferjene enkelte steder ikke greier å legge til kai. De som er avhengig av ferje for å nå tak i helsehjelp, bør derfor ta kontakt med AMK-sentralen dersom de frykter at de kan få behov for øyeblikkelig hjelp, sier stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt etter møtet i redningsledelsen.

I helsesektoren er en spesielt opptatt av at publikum ikke må vente for lenge med å ta kontakt.

– Dersom en venter for lenge kan handlingsrommet til helsevesenet plutselig bli for lite, sier Sætre.

Redningsledelsen består av representanter for nødetatene og en rekke andre samarbeidende organisasjoner.

– Redningsledelsen ønsker også å minne de som har båt liggende på sjøen om å sjekke fortøyningene og å sikre løse gjenstander. Videre er det noen huseiere som bør sette i verk tiltak mot vanninntrenging, sier Sætre.

Mandag morgen meldes om at det kan ventes rekordhøy vannstand i Ålesund mandag kveld i tidsrommet 23til 03 og tilsvarende i Kristiansund tirsdag fra klokka 11 til 15. Farenivået er satt til rødt både i Ålesund og Kristiansund i begge disse tidsrommene.