Har ventet over ett år på svar fra fylkeskommunen om Kiwi-krysset

– Håpløst og fortvilet

– Pinlig, sier Hustadvika-ordfører Tove Henøen. I over ett år har kommunen ventet på svar fra Møre og Romsdal fylkeskommune om hva som skjer med det trafikkfarlige krysset i Malmefjorden.

PINLIG: Dette begynner å bli pinlig, mener ordfører Tove Henøen. I ett år har kommunen ventet på svar fra fylkeskommunen. Fortsatt er det helt uvisst hva som skjer med det ulykkesutsatte Kiwi-Krysset på fylkesveg 64 i Malmefjorden.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I flere år har kommunen forsøkt å få utbedret det overbelastede og trafikkfarlige "Kiwi-krysset" på fylkesveg 64. Det har vært en rekke trafikkulykker i krysset – flere med personskade. Det trafikkfarlige krysset setter også en effektiv stopper for kommunens planer om bolig- og industriutvikling i området.