Vedtok stedlig ledelse ved sjukehusa fra 1. mars

Hvert sjukehus blir egen klinikk, og to nye tverrgående klinikker innføres. Men navn på sjukehusledere ble ikke presentert.

Styremøte i Helse Møre og Romsdal i Kristiansund: F.v nestleder Lodve Solholm, styreleder Ingve Theodorsen, adm. dir. Øyvind Bakke.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Allerede på sitt første styremøte i desember, varslet ny adm. dir. Øyvind Bakke at han ville utrede en løsning med stedlig ledelse ved sjukehusa i Helse Møre og Romsdal.